Number of the records: 1  

Návrh racionalizace výrobního procesu pěnových brusných kotoučů

 1. Title statementNávrh racionalizace výrobního procesu pěnových brusných kotoučů / Jan Cihlář
  Personal name Cihlář, Jan, (dissertant)
  Phys.des.73 listů : barevné ilustrace, plány, schémata + 1 CD, volná příloha (3 listy)
  NoteVedoucí práce Karel Sellner
  AbstractNávrh racionalizace výrobního procesu pěnových brusných kotoučů. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, Ústav technologií a materiálů, Ústí nad Labem, 2018, 73 s. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Ing. Karel Sellner, CSc. Diplomová práce se zabývá návrhem racionalizace výrobního procesu pěnových brusných kotoučů. Práce je vypracována pro společnost Microcell PU Tschechien s.r.o. Česká Lípa, která se zabývá vývojem a výrobou brusných prostředků brusných papírů a technických výlisků vyrobených z elastomerního polyuretanu. Cílem diplomové práce je navrhnout racionalizaci výrobního procesu pěnových brusných kotoučů tak, aby došlo ke snížení výrobních nákladů proti současnému stavu, zkrácení průběžné doby výroby jedné dávky pěnového brusného kotouče a navrhnout implementaci racionalizačních opatření v podmínkách výrobního podniku Microcell PU Tschechien s.r.o.
  Proposal of rationalization of the production process of foam sanding wheels. J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Technology and Materials, Ústí nad Labem, 2018, 73 pages. Diploma thesis. Supervisor: doc. Ing. Karel Sellner, CSc. The diploma thesis deals with the rationalization of the production process of foam sanding wheels. The thesis is prepared for the company "Microcell PU Tschechien s.r.o. Česká Lípa", which deals with the development and production of abrasive/ sanding products - abrasive paper and technical moldings made of elastomeric polyurethane. The aim of the diploma thesis is to propose rationalization of the production process of foam sanding wheels in order to reduce the current production costs, to shorten the continuous production time of a single batch of foam sanding wheel and to propose the implementation of rationalization measures in the conditions of the production plant Microcell PU Tschechien s.r.o. (Ltd.)
  Another responsib. Sellner, Karel, 1937- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství (degree grantor)
  Subj. Headings tok materiálu * výrobní procesy * brusné nástroje
  Subj. Headings výrobní podnik * štíhlá výroba * hodnotový tok * výrobní tok * informační tok * manufacturing concern * lean production * value stream * production stream * flow of information
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect658 - Řízení a správa podniku
  UDC658.286.2 * 658.5 * 621.922 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=180150
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 98553300709855sklad CIn-Library Use Only