Number of the records: 1  

Analýza vlivu procesu vytvrzování na strukturní změny ve vybraných slitinách typu Al-Si

 1. Title statementAnalýza vlivu procesu vytvrzování na strukturní změny ve vybraných slitinách typu Al-Si / Petr Baxa
  Personal name Baxa, Petr, (dissertant)
  Phys.des.68 listů, 26 nečíslovaných listů příloh : ilustrace, grafy + 1 DVD
  NoteVedoucí práce Jaromír Cais
  AbstractDiplomová práce se zabývá technologií tepelného zpracování hliníkových slitin Al-Si, nazývané precipitační vytvrzování. Tepelné zpracování hliníkových slitin Al-Si má vliv nejen na změnu mikrostruktury, ale především na změny mechanických, technologických a jiných vlastností. Experimentální část diplomové práce porovnává změny v mikrostruktuře slitin před a po tepelném zpracování a analyzuje jejich vlivu na mechanické vlastnosti ověřované měřením tvrdosti a mikrotvrdosti. Hodnotí změny probíhající v tuhém roztoku (Al), změny tvaru vyloučeného eutektického křemíku a legující prvků. Zkoumány byly tři podeutektické Al-Si slitiny s rozdílnými legujícími prvky a to AlSi7Mg0,3, AlSi6Cu4, AlSi10CuNiMnMg. Porovnávány byly vždy dva vzorky z každé slitiny, jeden před a druhý po tepelném zpracování.
  The thesis deals with the technology of heat treatment of aluminum alloys Al-Si, called precipitation curing. Heat treatment of Al-Si alloys has the effect not only of changing the microstructure, but also of changes in mechanical, technological and other properties. The experimental part of the thesis compares changes in the microstructure of alloys before and after heat treatment and analyzes their influence on the mechanical properties verified by measuring the hardness and microhardness. Changes in solid (Al), changes in the shape of eutectic silicon and alloying elements. Three subeutetic Al-Si alloys with different aligating elements and AlSi7Mg0,3, AlSi6Cu4, AlSi10CuNiMnMg were investigated. Two samples from each alloy were compared, one after the other after the heat treatment.
  Another responsib. Cais, Jaromír, 1988- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství (degree grantor)
  Subj. Headings slitiny hliníku * vytvrzování
  Subj. Headings siluminy * legování * mikrostruktura * mechanické vlastnosti * silumines * precipitation curing * alloying * microstructure * mechanical properties
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect669 - Metalurgie
  UDC669.715 * 678.028 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=178157
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 98463300709846sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1