Number of the records: 1  

Možnost ergoterapeutické intervence u seniorů v domácím prostředí

 1. Title statementMožnost ergoterapeutické intervence u seniorů v domácím prostředí / Lucie Nawaz
  Personal name Nawaz, Lucie, (dissertant)
  Phys.des.69 listů, 20 nečíslovaných listů příloh : barevné ilustrace
  NoteOponent Jiří Votava. Vedoucí práce Michal Vostrý
  AbstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou stáří a stárnutím, fyzickými, psychickými a sociálními změnami, které toto období života provázejí. Dále je zde popsáno komplexní geriatrické hodnocení jako nástroj, který tyto změny může včas odhalit. Cílem práce je poukázat na přínos a možnosti ergoterapie u seniorů v domácím prostředí. Je zpracována jedna kazuistika týkající se dané problematiky.
  This bachelor thesis deals with the issues of old age and aging, physical, psychological and social changes that accompany this period of life. Further, comprehensive geriatric assessment is described as a tool to detect these changes in time. The aim of the work is to point out the benefits and possibilities of occupational therapy for older people in home environment. One case report has been elaborated on that issue.
  Another responsib. Votava, Jiří, 1942- (opponent)
  Vostrý, Michal (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ergoterapie (degree grantor)
  Subj. Headings ergoterapie * aktivizace seniorů * domácí péče
  Subj. Headings home environment * occupational therapy * older people
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect615.8 - Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
  UDC615.851.3 * 364-787-026.12-053.9 * 364.69-783.44 * 649 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=180074
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 101573300710157sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1