Number of the records: 1  

Agroturistika - srovnání možností v ČR i zahraničí

 1. Title statementAgroturistika - srovnání možností v ČR i zahraničí / Dominika Málková
  Personal name Málková, Dominika, (dissertant)
  Phys.des.71 listů, 3 nečíslované listy příloh : barevné ilustrace, grafy
  NoteVedoucí práce Petr Vráblík. Oponent Petr Dvořák
  AbstractTématem mé bakalářské práce je ,,Agroturistika - srovnání možností v ČR i zahraničí". Téma agroturistika jsem zvolila, protože se stává čím dál větším trendem v odvětví cestování a trávení dovolené. Tato bakalářská práce popisuje historii agroturistiky v České republice a její vývoj, porovnává současný stav nabídek a služeb v ČR i zahraničí, dále jsou zde nastíněny možná zvýhodnění a dotace pro podnikatele v této oblasti cestovního ruchu. Konkrétně porovnává nabídky ubytování a zážitků v různých zemí Evropy, popisuje dostupnost informací o službách i jejich ceny. Celkově hodnotí stav agroturistiky v celé České republice a její možnosti, včetně zpracovaných dotazníkových šetření o povědomí lidí (potencionálních hostů) - jejich zájmu o agroturistiku u nás i v zahraničí. Zaměřena je na agroturistiku ve Středních Čechách, která obsahuje popis všech nabídek, dále zahrnuje i kompletní popis služeb a provozu dvou farem včetně fotodokumentace.
  The title of my bachelor thesis is ,,Agrotourism - comparsion of possibilities i the Czech Republic and abroad". Agritorism I chose because it is becoming an increasing trend in the travel and spending holiday. This bachelor thesis describes the history of agrotourism in the Czech Republic and development. The study compares the status of offers and services in the Czech Republic and abroad. Also describes subsidies available to entreprneurs. It specifically compares offers of accommodation and experiences in diffrerent European countries, describes the availability of information about services and their prices. Evaluates the state of agrotourism in the whole Czech Republic and their possibilities. This bachelor thesis including questionnaire about the interest of agrotourism in the Czech Republic and abroad. Describes agrotourism in Central Bohemia, which contains a description of all offers, also includes a complete description of the services and operation of two farms including photodocumentation.
  Another responsib. Vráblík, Petr, 1975- (thesis advisor)
  Dvořák, Petr (opponent)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra přírodních věd (degree grantor)
  Subj. Headings agroturistika * venkovský cestovní ruch
  Subj. Headings venkovská turistika * farma Košík * Středočeský kraj * Svaz venkovské turistiky a agroturistiky * agrotourism * rural tourism
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect338.3/.4 - Hospodářská a výrobní odvětví
  UDC338.48-44(1-22) * 338.48-6(1-22) * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00176557
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 99123300709912sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1