Number of the records: 1  

Problematika převodů bytových jednotek z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů těchto družstev

 1. Title statementProblematika převodů bytových jednotek z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů těchto družstev / Lenka Čandová
  Personal name Čandová, Lenka, (dissertant)
  Phys.des.35 listů : barevné ilustrace + 1 CD
  NoteVedoucí práce Magdalena Hunčová
  AbstractBakalářská práce je zaměřena na proces transformace bytových družstev formou převodu vlastnictví bytových jednotek. V první části se zabývá legislativní úpravou a vymezením klíčových pojmů v souvislosti s bytovými družstvy a společenství vlastníků. Následující kapitola poukazuje na specifika vlastnictví v rámci privatizace bytového fondu obcí a měst. V této části seznamuje také se základními účetními postupy bytových družstev, včetně způsobů financování majetku a péči o něj. Ve druhé části práce analyzuje a identifikuje dopady převodu bytové jednotky z majetku stavebních bytových družstev a ostatních typů bytových družstev, včetně jeho zobrazení v účetnictví. Závěrečná část je věnována vývoji bytových družstev a společenství vlastníků v ČR v letech 2007 až 2014.
  This thesis is focused on the process of transformation of housing co-operatives in the form of transfer of ownership of housing units. The first part deals with the legislative regulations and definiting of key concepts in the context with the housing cooperatives and owners units. Further the specifics of property of housing cooperatives and owners units by way by the privatization of fund of villages and towns are shown. The second part analyzes and identifies the impact of transfer of housing units into managing of building housing co-operatives and other types of housing co-operatives, including its views in accounting. The final section is devoted to the development of housing co-operatives and owners in the Czech Republic between 2007 and 2014.
  Another responsib. Hunčová, Magdalena, 1948- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra financí a účetnictví (degree grantor)
  Subj. Headings vlastnické právo * správa domů a bytů
  Subj. Headings bytové družstvo * privatizace bytového fondu * převod vlastnického práva * společenství vlastníků * účetnictví bytových družstev * housing cooperatives * housing privatization * transfer of rights ownership * owners of units * accounting of housing cooperatives
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect347 - Soukromé právo
  UDC347.23 * 332.87 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00174544
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 76113300707611sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1