Number of the records: 1  

Analýza příčin selhání pneumatického příklepového mechanismu a návrh úprav z hlediska použitých materiálů a technologií

 1. Title statementAnalýza příčin selhání pneumatického příklepového mechanismu a návrh úprav z hlediska použitých materiálů a technologií / Jan Žemlička
  Personal name Žemlička, Jan, (dissertant)
  Phys.des.84 listů, 6 nečíslovaných listů příloh : barevné ilustrace, grafy, schémata + 1 DVD
  NoteVedoucí práce Jaroslava Svobodová. Lic. smlouva - utajované skutečnosti do 23.5.2021
  AbstractDiplomová práce v rešeršní části analyzuje zadaný pneumatický mechanismus a řeší možné příčiny selhání během testování produktu. Na základě analýz je zvolena konkrétní komponenta z Al slitiny, které se práce dále věnuje. V rámci řešení je provedena řada materiálových a metalografických analýz. V závěru práce je zhodnocen výsledek materiálových analýz a proveden návrh možných úprav komponenty. Přílohou diplomové práce jsou fotografie z optické a konfokální mikroskopie.
  In background research part of this thesis, given pneumatical mechanism is being analysed with focus on possible reasons of failure during product testing. Based of this research, specific aluminium alloy component of mechanism is selected, and it's being analysed further in thesis. Within the scope of thesis, several material and methallographic analyses are performed. At the end of thesis, results of those analyses are being evaluated, including proposals of possible changes. Annex contains pictures from optical and confocal microscopy.
  Another responsib. Svobodová, Jaroslava, 1983- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství (degree grantor)
  Subj. Headings slitiny hliníku * zkoušení mechanických vlastností materiálů
  Subj. Headings Pneumatický mechanismus * píst * hliník * spektrální analýza * optická mikroskopie * konfokální mikroskopie * elektronová mikroskopie * mikrotvrdost * metalografie hliníku * pneumatic mechanism * piston * aluminium * alloy AlZn6MgCu * spectral anylysis * optical microscopy * confocal microscopy * electron microscopy * microhardness * metallography of aluminium
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect669 - Metalurgie
  UDC669.715 * 620.17 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=175369
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 69673300706967sklad Cnezpřístupňovaná práce

Number of the records: 1