Number of the records: 1  

Analýza korozní odolnosti lisovaných profilů ze slitiny EN AW 6060

 1. Title statementAnalýza korozní odolnosti lisovaných profilů ze slitiny EN AW 6060 / Tadeáš Legner
  Personal name Legner, Tadeáš, (dissertant)
  Phys.des.49 listů : barevné ilustrace, grafy, schémata + 1 CD
  NoteVedoucí práce Lenka Michnová
  AbstractBakalářská práce se zabývá analýzou korozní odolnosti slitiny EN AW 6060, vlivem legujících prvků na korozní odolnost a dobou korozního testu. Cílem práce bylo vyhodnotit vliv vybraných legujících prvků na hloubku korozního napadení. Analyzovat a vyhodnotit výsledky za období 2014 - 2015. Porovnat korozní napadení při odlišné délce korozního testu. Vyhodnotit možnost omezení nebo ukončení korozních zkoušek.
  Bachelor thesis analyzes the corrosion resistance of the alloy EN AW 6060, the influence of alloying elements on corrosion resistance and corrosion test time. The aim of this work was to evaluate the effect of selected alloying elements on the depth of corrosion. Analyze and evaluate the results for the period 2014 - 2015. Compare corrosive attack at a different length of corrosion test. Evaluate the possibility of reducing or stopping corrosion tests.
  Another responsib. Michnová, Lenka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství (degree grantor)
  Subj. Headings slitiny hliníku * korozivzdorné slitiny * koroze
  Subj. Headings korozní napadení * korozní zkouška * corrosion attack processes * corrosion of aluminium alloys * corrosion tests
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect669 - Metalurgie
  UDC669.715 * 669.055.018.8 * 620.193 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00175426
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 69693300706969sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1