Number of the records: 1  

Evaluace tréninkového plánu pro rozvoj pohybových schopností v CrossFitu

 1. Title statementEvaluace tréninkového plánu pro rozvoj pohybových schopností v CrossFitu / Josef Heidler
  Personal name Heidler, Josef, (dissertant)
  Phys.des.78 listů : grafy, schémata + 1 CD
  NoteVedoucí práce Jan Hnízdil
  AbstractTato kvalifikační práce je zaměřena na rozvoj pohybových schopností pomocí metod a prostředků novodobého sportu CrossFit. V teoretické části práce je charakterizován CrossFit, zmíněna jeho historie, soutěže a jejich princip. Uvedeny jsou zde také jeho specifické metody rozvoje pohybových schopností, koncept tréninkového plánu a používané testy pro měření výkonnosti. Ve výzkumné části testujeme účinnost použitého tréninkového plánu pomocí tří skupin testů, ve kterých je použita testová baterie UNIFITTEST (6-60), výkonnostní testy CrossFitu a testy zjišťující maximální váhu, kterou proband dokáže v jednom opakování překonat.
  This thesis is concerned with the improvement of physical skills by using methods and exercises of the new sport called CrossFit. The term CrossFit and also its history, competitions and their principles are characterized in the theoretical part. There are also mentioned its specific methods of the improvement of the physical skills, the concept of the training plan and tests used as benchmark workouts. We test the effectivity of the training plan we used in the empirical part of the thesis by three groups of specific tests, in which the UNIFITTEST (6-60) testing system, CrossFit benchmark workouts and 1RM (repetition max) tests are used.
  Another responsib. Hnízdil, Jan, 1971- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra tělesné výchovy (degree grantor)
  Subj. Headings vytrvalostní schopnosti * motorika člověka * posilování
  Subj. Headings CrossFit * tréninkový plán * training plan * physical skills
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect796 - Sport. Hry. Tělesná cvičení
  UDC796.012.12 * 612.74/.76 * 796.012 * 796.015.52 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00173420
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 64773300706477sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1