Number of the records: 1  

Absolventi škol na trhu práce v ústeckém regionu

 1. Title statementAbsolventi škol na trhu práce v ústeckém regionu / Barbora Mottlová
  Personal name Mottlová, Barbora, (dissertant)
  Phys.des.62 listů : grafy + 1 CD
  NoteVedoucí práce Marta Žambochová
  AbstractCílem bakalářské práce je analyzovat uplatnění absolventů škol ekonomického zaměření v Ústeckém kraji a potvrdit nebo vyloučit stanovené hypotézy. Analýzu uplatnění absolventů je provedena za pomoci mnou sestaveného dotazníku. Práce se skládá ze 4 hlavních kapitol. První kapitola je teoretická a zabývá se objasněním a vysvětlením pojmů, které jsou v práci použity. Další tři kapitoly ukazují současný stav na trhu práce, obsahují dotazníkové šetření a vyhodnocení hypotéz. Při zpracování údajů jsou použity zejména grafy a tabulky, k vyhodnocení hypotéz test nezávislosti.
  The aim of the thesis is to analyze Access of graduates of different economic college in Usti nad Labem region on labour market to ether prove or eliminate common premises. An original questionnaire was compiled for the purpose of the thesis. The thesis consists of four chapters. The first charter is based on theory and deals with special vocabulary that is used within the thesis. The other chapters deal with current state of local labour market, analysis of the data obtained via the questionnaire and results of the research. While completing the data, various graphs, charts and tables are used, as well as the validity test.
  Another responsib. Žambochová, Marta (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra financí a účetnictví (degree grantor)
  Subj. Headings trh práce * zaměstnanost * nezaměstnanost * politika zaměstnanosti
  Subj. Headings Ústecký kraj * labour market * unemployment * employment policy
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect331 - Práce
  UDC331.5 * 331.526 * 351.83 * 331.56 * 331.5.024.5 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=171928
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 60203300706020sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1