Number of the records: 1  

Činnosti pracovně výtvarného charakteru pro rozvoj jemné motoriky u dětí v předškolním věku

 1. Title statementČinnosti pracovně výtvarného charakteru pro rozvoj jemné motoriky u dětí v předškolním věku [rukopis] / Jana Jakešová
  Personal name Jakešová, Jana, (dissertant)
  Issue data2015
  Phys.des.71 l. : portréty, tabulky + 1 CD-ROM
  NoteVed. práce Eva Mrázová
  AbstractV bakalářské práci jsme se zabývali problematikou výtvarně- pracovních činností a jejich využití v předškolním vzdělávání. Teoretická část charakterizuje pojem jemná motorika, její důležitost a využití v předškolním vzdělávání, výtvarné a praktické činnosti a jejich dělení. V praktické části je vypracovaný výtvarně- pracovní projekt pro předškolní děti na rozvoj jemné motoriky.
  In our bachelor work we examined the issue of work and art activities using for pre- school education. The theoretical part describes fine motor skill, the important and possibilities in pre- school education for pre- school children. In the practical part web ring work and art activities for the development of fine motor skills in preschool children.
  Another responsib. Mrázová, Eva (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání (degree grantor)
  Subj. Headings děti předškolního věku * motorika člověka * výtvarná výchova * mateřské školy
  Subj. Headings pracovní činnosti * fine motor skills * work activities * art activities
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect612 - Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
  UDC316.346.32-053.4 * 72/76:37.016 * 373.24 * 612.74/.76 * 796.012 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00171197
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 47003300704700sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1