Number of the records: 1  

(I)mmortality of traditional photojournalism

 1. Title statement(I)mmortality of traditional photojournalism [rukopis] / Eliška Fischerová
  Par.titleÚvaha nad postavením fotografie ve světě současné žurnalistiky
  Personal name Fischerová, Eliška, (dissertant)
  Issue data2014
  Phys.des.48 l. : il. + 1 CD-ROM
  NoteVed. práce Zdena Kolečková
  AbstractDiplomová práce se věnuje tématu žurnalistické fotografie v současném mediálním diskursu, zejména v novinách. Zkoumá její postavení a transformaci, která je ovlivněna změnou životního stylu a taktéž vývojem nových médií. Praktická část diplomové práce je věnovaná novinovému průmyslu, který autorka zkoumá z mnoha úhlů pohledu a to jako fotoreportérka, grafička a tiskařka.
  Topic of the diploma thesis is connected with photojournalism and it´s contemporary style in medial discourse. The thesis investigates position and transformation of the photography which is caused by new lifestyle and development of a new media. The practical part belongs to newspapers manufacturing. The authoress tried to understand to the medium via processing her newspapers as a photoreporter, graphic designer and DTP worker.
  Another responsib. Kolečková, Zdena, 1969- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ateliér fotografie (degree grantor)
  Subj. Headings design * umělecká fotografie * mediální umění
  Subj. Headings fotožurnalismus * noviny * média * agenda setting * mediální obsah * ČTK * photography * photojournalism * newspapers * agenda setting * media content
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect7.01/.09 - Umění
  UDC7.05 * 77.04 * 72/76:316.774 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languageangličtina
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00171079
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 39253300703925sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1