Number of the records: 1  

Hodnocení obrobitelnosti vybraných hliníkových slitin z pohledu tvorby třísky

 1. Title statementHodnocení obrobitelnosti vybraných hliníkových slitin z pohledu tvorby třísky [rukopis] / Pavel Kraus
  Personal name Kraus, Pavel, (dissertant)
  Issue data2014
  Phys.des.69 l., [16] l. příl. : il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM
  NoteVed. práce Nataša Náprstková
  AbstractDiplomová práce se zabývá hodnocením obrobitelnosti hliníkových slitin z pohledu tvorby třísky. Práce obsahuje teoretickou a experimentální část. Práce je zhotovena pro společnost Constellium Extrusions Děčín, s.r.o., která se zabývá výrobou hliníkových polotovarů. V teoretické části jsou popsány obecně hliníkové slitiny, jejich označování, tepelné zpracování a hodnocení struktury, dále pak obrobitelnost hliníkových slitin a její hodnocení. V experimentální části jsou testované slitiny podrobeny makroskopickému a mikroskopickému hodnocení. Dále je provedeno hodnocení třísky dle kritérií tvar a velikost / obráběná slitina a počet třísek na 100g třísek / obráběná slitina. Z naměřených hodnot jsou slitiny porovnány z hlediska jejich obrobitelnosti a následně sestaven klasifikační katalog obrobitelnosti těchto testovaných slitin.
  This thesis deals with the rating of machinability aluminium alloys from the perspective of chip formation. The work includes theoretical and experimental part. The work is made for the company Constellium Děčín Extrusions, Ltd., which is engaged in production of aluminum semi-finished products. In the theoretical section describes the general aluminum alloy, labeling, heat treatment and rating of the structure, machinability of aluminum alloys and its rating. In the experimental part are alloys subjected to macroscopic and microscopic evaluation. Afterwards the evaluation of chips according criteria the shape and size / machined alloy and the number of chips per 100g of chips / machined alloy. The measured values are compared and subsequently is assembled classification katalog of machinability of tested alloys.
  Another responsib. Náprstková, Nataša, 1968- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství (degree grantor)
  Subj. Headings slitiny hliníku * obrobitelnost
  Subj. Headings tříska * Aluminium alloys * machinability * chip
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect669 - Metalurgie
  UDC669.715 * 621.9.011 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00170257
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 40383300704038sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1