Number of the records: 1  

Knižní ilustrace

 1. Title statementKnižní ilustrace [rukopis] / Eliška Zehnálková
  Personal name Zehnálková, Eliška, (dissertant)
  Issue data2014
  Phys.des.37 l. : il. + 1 CD-ROM
  NoteVed. práce Karel Míšek
  AbstractBakalářská práce se zabývá vytvořením autorských ilustrací ke knize Julese Vernea Dvacet tisíc mil pod mořem a grafickým návrhem podoby knihy. Práce zahrnuje část teoretickou, která se zabývá významem pojmu ilustrace v žánru science fiction a obsahuje historický přehled ilustrací k výše uvedené knize, a část praktickou, která popisuje realizaci nové podoby ilustrací a knihy.
  Bachelor´s thesis deals with creation of illustrations for Jules Verne´s book Twenty Thousand Leagues Under the Sea and graphical concept of the book´s design. Thesis consists of theoretical part which deals with the meaning of illustration in the science fiction genre and includes a historical overview of illustrations for the aforementioned book, and practical part which describes the realization of the new design of illustrations and the book itself.
  Another responsib. Míšek, Karel, 1945- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ateliér grafický design I (degree grantor)
  Subj. Headings design * autorská kniha * knižní ilustrace
  Subj. Headings Jules Verne * grafická úprava * typografie * perokresba * sazba * science-fiction * Édouard Riou * Alphonse de Neuville * book illustration * graphic design * book * typography * line drawing * typesetting
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect7.01/.09 - Umění
  UDC7.05 * 655.53-028.5 * 74/77:655.3.066.11 * 74/76.05 * 655.533 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00167062
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 39373300703937sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1