Number of the records: 1  

Aktivní dům a elektromobil jako zdroj energie a spotřebič

 1. Title statementAktivní dům a elektromobil jako zdroj energie a spotřebič [rukopis] / Stanislav Dědič
  Personal name Dědič, Stanislav, (dissertant)
  Issue data2013
  Phys.des.53 l. : il., schémata, tabulky
  NoteVed. práce Jiří Zima
  AbstractBakalářská práce je zaměřena na nízkoenergetické stavitelství a budoucnost v tomto oboru. Dále jsou v ní rozebrány alternativní a obnovitelné zdroje energie a její následné možnosti efektivního využití. V teoretické části je práce zaměřena na ekonomickou teorii v oblasti investic, obnovitelné zdroje energie, definici aktivního domu a pohled do budoucna v oblasti elektromobility. V praktické části je řešena návratnost investice do aktivního domu porovnáním s domem nízkoenergetickým a současně využití elektromobilu jako hlavního spotřebiče. V této práci jsem došel k přibližné době návratnosti investice do aktivního domu a možnostem využití přebytečné energie, kterou aktivní dům vyrobí. V závěru jsem zmínil také využití a rozšíření alternativních paliv pro automobily.
  The thesis is focused on the low-energy construction and future in this field. It deals with renewable energy sources. The theoretical part of the thesis focuses on the economic theory of investment The work deals with the active house and electric cars. It also addresses the future of the industry. Practical part is solved by the return invetment to active house and Elektriccar use as the main appliance. In this work, I came to the approximate time of return of investment in active house and possibilities of utilization of excess energy. In the end I wrote also the use and expansion of alternative fuels for cars.
  Another responsib. Zima, Jiří (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomiky podniku (degree grantor)
  Subj. Headings elektromobil * aktivní dům * obnovitelné zdroje * fotovoltaika * alternativní paliva * investice * nízkoenergetické stavby * akumulace energie * životní prostředí * active house * electric car * renewable resource * photovoltaics * alternative fuels * investment * low-energy buildings * energy storage * environment
  Form, Genre bakalářské práce
  UDC(043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=165855
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 24313300702431sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1