Number of the records: 1  

Analýza hodnocení ocele typu 16MnCr5 s ohledem na mechanické vlastnosti a obrobitelnost

 1. Title statementAnalýza hodnocení ocele typu 16MnCr5 s ohledem na mechanické vlastnosti a obrobitelnost [rukopis] / Jan Cihlář
  Personal name Cihlář, Jan, (dissertant)
  Issue data2010
  Phys.des.60 l. : barev. il., grafy, schémata, tabulky + 1 CD-ROM
  NoteVed. práce Sylvia Kuśmierczak
  AbstractJan Cihlář: Analýza hodnocení ocele typu 16MnCr5 s ohledem na mechanické vlastnosti a obrobitelnost. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra technologií a materiálového inženýrství, Ústí nad Labem, 2012, 60 s. Bakalářská práce. Vedoucí: Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD. Bakalářská práce se zabývá analýzou ocele 16MnCr5. Práce je vypracována pro společnost Protool Česká Lípa s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem elektrického ručního nářadí. Cílem bakalářské práce je doporučení specifikace technických dodacích podmínek hutního polotovaru tak, aby materiál vyhověl požadovaným vlastnostem a požadavkům na další zpracování ve výrobním procesu a aby se na případné neshody v dodávkách dala uplatnit reklamace.
  Jan Cihlar: Analysis of 16MnCr5 steel valuation with regards to mechanical properties and machinability. J.E.Purkyne?s University in Usti nad Labem, College of production technologies and management, department of technologies and material engineering, Usti nad Labem, 2012, 60 s. Bachelor work. Leader: Ing.Sylvia Kuśmierczak, PhD. Bachelor work analyses 16MnCr5 steel. The work is prepared for company Protool Ceska Lipa s.r.o., which produces and sells electric hand tools. The aim of the Bachelor work is to recommend a specification of technical delivery conditions of metallurgical semi-finished product in the way that material meets required characteristics and requirements on further processing in manufacturing process and to be able to put a claim on pottential mismatches in supply.
  Another responsib. Kuśmierczak, Sylvia (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství (degree grantor)
  Subj. Headings obrobitelnost * zpracování oceli
  Subj. Headings mechanické vlastnosti * mechanical properties * machinabiliti
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect621 - Strojírenství
  UDC621.9.011 * 669.146 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00141853
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  V-DP 4375941003237sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1