Number of the records: 1  

Dupuytrenova nemoc - rehabilitace po její reoperaci

 1. Title statementDupuytrenova nemoc - rehabilitace po její reoperaci [rukopis] / Alena Chejnovská
  Personal name Chejnovská, Alena, (dissertant)
  Issue data2012
  Phys.des.81 l. : [3] l. příl. : il.
  NoteVed. práce Miroslav Tichý
  AbstractBakalářská práce zahrnuje informace o diagnóze Dupuytrenovy nemoci. Obecná část je zaměřená na anatomickou stavbu ruky, funkci ruky, klinické projevy, diagnostiku onemocnění, léčbu chirurgickou i konzervativní. Ve speciální části jsou uvedeny a popsány možnosti rehabilitační a fyzioterapeutické léčby, které jsou vhodné pro pacienty po operaci nebo reoperaci Dupuytrenovy nemoci. Pro opětovné navrácení funkce ruky a předcházení dalším recidivám. Hlavní část obsahuje vlastní průběh ambulantní rehabilitace po reoperaci Dupuytrenovy kontraktury.
  Bachelor thesis includes information on diagnosis Dupuytren's disease. General part is focused on the anatomical construction of the hand, arm function, clinical manifestations, diagnosis of disease, surgical and conservative treatment. In a special section lists and describes the possibilities of rehabilitation and physiotherapy treatments that are appropriate for patients after surgery or reoperation Dupuytren's disease. For reintroduction of hand function and prevent further recurrences. The main part contains its own course of outpatient rehabilitation after reoperation Dupuytren's contracture.
  Another responsib. Tichý, Miroslav, 1958- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra fyzioterapie a ergoterapie (degree grantor)
  Subj. Headings nemoci horních končetin * léčebná rehabilitace
  Subj. Headings Dupuytrenova nemoc * flekční kontraktura * protahování * recidiva * neznámá etiologie * Dupuytren´s disease * flecture contracture * stretching * recidivism * unknown etiology
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect617 - Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie
  UDC615.8 * 617.57 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00147852
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  P-DP 192173149959217sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1