Number of the records: 1  

2000 cm3

 1. Title statement2000 cm3 [rukopis] : autorská kniha / Renata Špásová
  Personal name Špásová, Renata, (dissertant)
  Issue data2011
  Phys.des.74 l. : [26] l. příl. : il. + 1 DVD
  NoteVed. práce Miloš Michálek
  AbstractVe své diplomové práci se zabývám tématem autorské knihy. Vytvořila jsem autorskou knihu s názvem 2000 cm?. V budoucnosti bych se chtěla věnovat pedagogické činnosti, proto v teoretické části propojuji téma autorské knihy a jejího vlivu na rozvoj dětského čtenáře. V textu věnovaném knize samotné, najdeme historii jejího vzniku a další vývoj, dále pak používané materiály nebo konkrétní autory a jejich díla věnovaná dětským čtenářům. Kapitola nazvaná ?Proč je kvalitní literatura pro naše děti tak důležitá?? tuto problematiku rozvíjí z pohledu pedagogiky a psychologie. Téma komunikace, vnímání nebo fiktivní svět dokazuje, jak je pro nás četba již od dětství důležitá, a proč bychom ji neměli podceňovat.
  In my diploma work I am considering the topic artist´s book. I created an artist´s book titled 2000 cm?. In the future I would like to take teaching, therefore the theoretical issue of interconnect artist´s book and its influence on the development of the child reader. In the text devoted to the book itself, we find its historical origin and further development, then there are the usual materials or specific authors and then tasks devoted to the children´s reader. Chapter titled ?Why is quality literature for our children so important?? develop this issue from the perspektive of pedagogy and psychology. The theme of communication, perception and the imaginary world proves to us how reading from a young age is important, and why we should not be underestimated.
  Another responsib. Michálek, Miloš, 1949- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné kultury (degree grantor)
  Subj. Headings dětské knihy * dětští čtenáři * artefiletika * konceptuální umění * předmětová didaktika
  Subj. Headings Book * artist´s book * reading * development of children´s intelligence * fictional worlds
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect7.01/.09 - Umění
  UDC087.5 * 028.5-053.5 * 37.032:72/79 * 7.038.54 * 37.016.026 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=113414
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  P-DP 172913149957291sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1