Number of the records: 1  

20 let Dívčího komorního sboru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

 1. Title statement20 let Dívčího komorního sboru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [rukopis] / Monika Kloučková
  Additional Variant Titles20 let Dívčího komorního sboru Univerzity J. E. Purkyně
  Personal name Kloučková, Monika, (dissertant)
  Issue data2011
  Phys.des.61 l. : il.
  NoteVed. práce Vladimír Kuželka
  AbstractMá práce se zabývá vývojem Dívčího komorního sboru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v posledních dvaceti letech. Výběr tohoto tématu vyplynul z mého sedmiletého působení v tomto sboru během studia na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. První část práce se zabývá vysvětlením pojmů sbor, sbormistr, pěvec, motivace. Druhá část přibližuje sborovou činnost na katedře hudební výchovy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, samotný Dívčí komorní sbor a dále obsahuje výsledky ankety, které jsou zaznamenány jak verbálně, tak graficky. V závěru práce jsou shrnuty mé poznatky a doporučení.
  My thesis deals with the development of the Girls Chamber Choir from the University of Jan Evangelista Purkyně for the last twenty years. This choice came from my seven year activity in this choir during my studies at the Pedagogical Faculty of the University of Jan Evangelista Purkyně. In the first part I explain terms like choir, choirmaster, singer and motivation. The second part introduces choral activities at the Department of Music of the University of Jan Evangelista Purkyně, the Girls Chamber Choir itself and finally includes survey results, which were recorded both verbally and graphically. The conclusion part summarizes my findings and recommendations.
  Another responsib. Kuželka, Vladimír, 1947- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra hudební výchovy (degree grantor)
  Subj. Headings Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
  Subj. Headings pěvecké sbory * sbormistři * sborová tvorba
  Subj. Headings Sbor * sbormistr * pěvec * motivace * Dívčí komorní sbor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně * Choir * Choirmaster * Singer * Motivation * Chamber Choir of the University of Jan Evangelista Purkyně
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect784 - Vokální hudba
  UDC78.071.2 * 784.071.2 * 78.087.68 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00134936
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  P-DP 174483149957448sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1