Number of the records: 1  

Angažované umění, umělecká skupina Czakra

 1. Title statementAngažované umění, umělecká skupina Czakra [rukopis] / Tomáš Čáp
  Personal name Čáp, Tomáš, (dissertant)
  Issue data2010
  Phys.des.35 l. : [11] l. příl. : il. + 1 DVD
  NoteVed. práce Luděk Prošek
  AbstractVe své bakalářské práci se zabývám angažovaným uměním v ČR a uměleckou skupinou CZAKRA. V teoretické části uvádím obecné definice angažovaného umění a jeho problematiku. Rozebírám význam a funkce umělecké skupiny. Dále také příklady již existujících angažovaných skupin. Dalším bodem je samotná skupina CZAKRA, její vývoj, vedlejší aktivity a vymezování vlastního programu. V praktické části projekty jednotlivě rozebírám a u každého vysvětluji důvody, které vedly ke vzniku angažované reakce. Práce se zabývá tématy jako kritika společnosti či umění, ekologie, masmédia, národní identita nebo aktivismus.
  In my bachelor work is concerned in politic art and artistic group CZAKRA in Czech republic. In theoretic part I argue generally definitions and problems of politic art. I analyse the senses and functions of artistic group. I also write some examples of existing politic artistic group. Next point of work is development of group CZAKRA other activities and bordering of own conceptual program. My bachelor work is occupy by themes as critique of society, art, ecology, media, national identity or activism.
  Another responsib. Prošek, Luděk (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné kultury (degree grantor)
  Subj. Headings angažované umění * umělecké skupiny
  Subj. Headings angažované umění * Czakra * kritika společnosti * umění * ekologie * masmédia * národní identita * aktivismus * politic art * Czakra * critique of society * art * ecology * media * national identity * activism
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect72/76 - Výtvarné umění
  UDC72/76:323.212 * 7.071 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=100113
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  P-DP 163713149956371sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1