Number of the records: 1  

Analýza dopadu rovné daně na rozložení daňového břemene mezi české domácnosti

 1. Title statementAnalýza dopadu rovné daně na rozložení daňového břemene mezi české domácnosti [rukopis] = The Analysis of Impact of Flat Tax on Distribution of Tax Burden between Czech Households / Hana Haková
  Par.titleThe Analysis of Impact of Flat Tax on Distribution of Tax Burden between Czech Households
  Personal name Haková, Hana, bakal. FSE 2008 (dissertant)
  Issue data2010
  Phys.des.79 l., 12 l. příl.: il.
  AbstractCílem práce je vypočítat velikost daňového břemene české domácnosti, zároveň zhodnotit rozložení daňového břemene mezi české domácnosti a následně vyhodnotit dopad zavedení rovné daně. Vedle tohoto základního cíle práce je dále věnována pozornost srovnání úrovně daňové zátěže mezi jednotlivými státy Evropské unie a dalšími vybranými státy OECD a dále analýze vývoje daňového zatížení v České republice.
  The aim of this work is to calculate the size of the tax burden for Czech households, assess the distribution of the tax burden among Czech households and assess the impact of the introduction of flat tax. Besides this basic objective next aim of this work is comparison of tax burden across the EU countries and other selected OECD countries and analysis of the tax burden in the Czech Republic.
  Another responsib. Vodičková, Jana, 1960- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomie (degree grantor)
  Subj. Headings daňové systémy - Česko * rovná daň
  Subj. Headings daň * daňové břemeno * daňová kvóta * den daňové svobody * tax * tax system * tax burden * flat tax * tax quota * tax freedom day
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect336.1/.5 - Veřejné finance
  UDC336.226.1 * (437.3) * 336.221.4 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=103472
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  S-DIP 8954212131372sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1