Number of the records: 1  

Agresivní chování lídí v Děčíně a okolí

 1. Title statementAgresivní chování lídí v Děčíně a okolí [rukopis] / Monika Scholzeová
  Personal name Scholzeová, Monika, (dissertant)
  Issue data2009
  Phys.des.50 l., [6] l. příl. : il.
  NoteVed. práce Jana Kurešová
  AbstractBakalářská práce{\clq} Agresivní chování lidí v Děčíně a okolí pojednává o agresi jako takové o druzích agrese. Dále pojednává o agresivním chování o teoriích agrese a příčinách agrese. O možných vlivech medií na agresi. Pojednává také o agresi jako kriminálním problému u nás a ve světě. Bakalářská práce dále pojednává, také o tom co jsou normy, tresty a trestní zákon. V praktické části jsem se zabývala porovnáním násilných činů v okresech, a zjištění zda jsou lidé z okresu Děčín více agresivní než lidé z okresu Ústí nad Labem.
  Baccalaureate work, aggressive behavior people in Děčíně and surroundings treat of aggression in itself about kinds aggression. Further treat of aggressive behavior about theories aggression and causes aggression. O potential impact nectaries on aggression. Treat of also aggression like criminal problem at our place and abroad. Baccalaureate work further handles, also about it what are specification, penalties and penal law. In practical parts am deal with comparison outrage in districts, and inquest whether are people from district Děčín more incursive than people from district Ústí nad Labem.
  Another responsib. Kurešová, Jana (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání (degree grantor)
  Subj. Headings lidská agresivita - analýza * média * kriminalita
  Subj. Headings Děčín (Česko : okres : 1960-) - sociální aspekty * Ústí nad Labem (Česko : okres : 1960-) - sociální aspekty
  Subj. Headings agrese * agresivní chování * media * lidé * normy * trest * kriminální problém * policejní statistiky * aggression * aggressive behavior * media * people * standards * penalty * criminal problem * police statistics
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect616.89 - Psychiatrie
  UDC316.774 * 343.3/.7 * 616.89-008.444.9 * (437.315) * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=57753
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  P-DP 155723149955572sklad CIn-Library Use Only