Number of the records: 1  

Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy

 1. Title statementAkutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Šárka Šebestová
  Personal name Šebestová, Šárka, (dissertant)
  Issue data2009
  Phys.des.115 l. : grafy, tabulky
  NoteVed. práce Josef Trögl
  AbstractTato práce se zabývá problematikou akutní toxicity těžkých kovů a jejich binárních směsí pro vodní organismy. Obsahuje teoretické zpracování řešené tématiky a vlastní výsledky experimentů na druhu Artemia salina. Hlavní část experimentů byla zaměřena na toxicitu tří solí těžkých kovů (síran kademnatý, chlorid nikelnatý a chlorid manganatý) a jejich binárních směsí v koncentračním rozmezí pokrývajícím inhibiční účinky od 0% do 100%. Závislosti inhibice na koncentraci čistých látek byly proloženy modifikovanou dvouparametrovou Gompertzovou křivkou, která poskytla mj. hodnoty EC50. Parametrizace této závislosti umožnila snadný odhad inhibice směsi látek v libovolné kombinaci koncentrací složek. Experimentální hodnoty účinků směsí tak byly porovnány se dvěma teoretickými odhady vycházejícími z toxicity čistých složek směsi: modelem nezávislého působení a koncentračně-adičním modelem. Ani jeden z modelů dle provedeného porovnání nekopíroval přesně zjištěnou experimentální závislost účinků binárních směsí. Lepší odhad byl získán pomocí koncentračně - adičního modelu.
  This diploma thesis deals with acute toxicity of heavy metals and their binary mixtures to aquatic organisms. The first part includes the theory of solved problems and the second part offers results of experiments on the genus Artemia salina. The main part of experimental results is focused on toxicity of three heavy metal salts (cadmium sulfate, nickel dichloride and manganese dichloride) and their binary mixtures in wide concentration ranges covering the inhibition range from 0 to 100 %. Concentration-immobilization curves were regressed by modified two-parameter Gompertz curve, which offered i.a. EC50 values. Parameterization of this dependence enabled easy calculation of inhibition caused by mixtures in any combination of concentrations. Experimental effect values were compared to two estimations based on toxicity of single chemicals using the independent action model and the concentration addition model. According to this comparison, none of them was exactly consistent with experimental toxicity of mixture. However, better estimations were obtained by concentration addition model.
  Another responsib. Trögl, Josef, 1978- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technických věd (degree grantor)
  Subj. Headings těžké kovy * vodní organismy * toxicita
  Subj. Headings Artemia salina * toxicita směsí * koncentračně - adiční model * model nezávislého působení * Artemia salina * heavy metals * mixture toxicity * concentration{--}addition model * independent{--}action model
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect574 - Obecná ekologie
  UDC546.3 * 574.2(204) * 612.014.46 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00071773
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  Z-DP 14054201934945sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1