Number of the records: 1  

Příspěvek k historii osidlování Mostecka po roce 1945

 1. Title statementPříspěvek k historii osidlování Mostecka po roce 1945 [rukopis] / Hana Lencová
  Personal name Lencová, Hana, (dissertant)
  Issue data2009
  Phys.des.111 l., [58] l. příl. : il.
  NoteVed. práce Zdeněk Radvanovský. Autor neodevzdal lic. smlouvu
  AbstractPráce se zabývá problematikou osídlování pohraničí českých zemí po roce 1945, konkrétně osídlováním Mostecka. V práci není proces osídlování zachycen komplexně. Pozornost je zaměřena spíše na několik dílčích problémům, které s procesem souvisely. Od obnovy správy (vznik MNV, volby do MNV), obyvatelstva na Mostecku (otázka čsl. občanství,odsun Němců, noví osídlenci) až po místní hospodářství (nedostatek pracovních sil - chemické závody, SHD, národní správa a konfiskace).
  This study describes the process of settlement of Czech borderland after 1945, mainly settlement of Most region. It was very difficult to describe the whole process, therefore the study concentrates on only few problems. From the restoration of goverment (creation of local people´s committees, election to local people´s committees), inhabitants of Most region (question of citizenship, transfer of Germans, new settlers) to the local economy (few manpower, national administration and confiscation of wealth).
  Another responsib. Radvanovský, Zdeněk, 1953- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra historie (degree grantor)
  Subj. Headings regionální dějiny - Most-oblast (Česko) * osídlování - Most-oblast (Česko)
  Subj. Headings Most (Česko : oblast)
  Subj. Headings osídlování * Mostecko * odsun Němců * občanství * národní správa * osídlenci * Meziboří * místní národní výbor * okresní národní výbor * volby 1946 * antifašisté * Severočeské hnědouhelné doly * Chemické závody * dekrety * settlement * region Most * transfer of Germans * citizenship * national administration * settlers * Meziboří * local people´s committee * district people´s committee * election 1946 * anti-fascists * Nordbohemia brown-coal mines * chemical factory * decrees
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect94(437) - Dějiny Česka a Slovenska
  UDC93/94-027.541 * 325 * (437.315) * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=57433
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  P-DP 153733149955373sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1