Number of the records: 1  

Bytí a technika

 1. Title statementBytí a technika [rukopis] / Pavel Lopušník
  Personal name Lopušník, Pavel, (dissertant)
  Issue data2008
  Phys.des.71 l.
  NoteVed. práce Martin Nitsche
  AbstractTato práce se snaží symbolicky zachytit novou podobu humanismu v prostoru, vymezeném slovy bytí a technika. Toto zachycení se však neomezuje pouze na jediný přístup, ale snaží se do tématu zapojit, co nejvíce možných pohledů z různých oblastí lidské kultury. Neopomíjí ani taková témata jako jsou komiks a nová média, ekologická krize a její globální dopady či nové způsoby interpretace literárního textu. V poslední kapitole se pak zamýšlíme nad tím, jak může společnost v době nadvlády techniky nalézt své lidství.
  This work is symbolically trying to capture a new form of humanism in space, delimited by words: being and technology. This catching doesnˇt only limit for a single access, but itˇs trying to involve in topic at the most possible views from different areas of human culture. It doesnˇt even neglect such topics like comic books and media, ecological crisis and its global impacts or new ways of interpretation literary text. In last chapture we are having in mind. How can society in the days of hegemony technology find its own humanity.
  Another responsib. Nitsche, Martin, 1975- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra politologie a filozofie (degree grantor)
  Subj. Headings dějiny techniky * bytí * kultura a společnost
  Subj. Headings bytí * technika * kultura * teorie kultury * globální krize * esej * Being * Technology * Culture * Theory of culture * Global crisis * Essay
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect11 - Metafyzika
  UDC316.72/.75 * 111.1/.3 * 62(091) * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00022373
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  P-DP 153933149955393sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1