Number of the records: 1  

Aspekty vlivu odlišných daňových zákonů na podnikání malých a středních podnikatelů

  1. Title statementAspekty vlivu odlišných daňových zákonů na podnikání malých a středních podnikatelů [rukopis] = The aspects of the influence of different taxation on Small and Medium Sized Enterprises / Monika Vyšínová
    Personal name Vyšínová, Monika, (dissertant)
    Issue data2008
    Phys.des.63 l., 7 l. příl. : il.
    NoteLic. smlouva. Obsahuje tabulky
    AbstractTématem diplomové práce je komparace vlivu daňových systémů ČR a německy mluvících zemí na chování malých a středních podnikatelů a spotřebitelů. Z možných aspektů jakými může daňový systém působit na tržní subjekty prostřednictvím daňových zákonů, je v práci popsán vliv výše daňových sazeb. Na základě zjištěných výsledků dle zvoleného modelu je hodnoceno, zda existuje vzájemná závislost mezi výší vybraných daní a chováním malých a středních podnikatelů a zda a jak mohou daňové sazby prostřednictvím výkonů podnikatelů ovlivnit konečného spotřebitele.
    The topic of my dissertation is a comparison of impact of tax systems of Czech Republic and german speaking countries on behaviour of Small and Medium Sized Enterprises and consumers.I chose the tax rate from all the possible aspects the tax system can affect the market subjects by the means of tax laws. In my work I use a chosen model for a comparison of tax system in terms of collected kinds of taxes. Based on obtained results I evaluate whether there is some kind of interdependence between an amount of collected taxes and behaviour of Small and Medium Sized Enterprises.
    Another responsib. Janáková, Jana, 1959- (thesis advisor)
    Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomie (degree grantor)
    Subj. Headings daňové systémy - Česko * daňové systémy - Rakousko * daňové systémy - Německo * malé a střední podniky - Česko * podnikání
    Subj. Headings daň * daňové sazby * malé a střední podniky * spotřebitel * vliv daňových sazeb * tax * tax system * tax rate * small and medium sized enterprises * consumer * impact of tax rate
    Form, Genre diplomové práce
    Conspect336.1/.5 - Veřejné finance
    UDC(436) * (430) * 658.114 * 347.72 * 334.012.63/.64 * (437.3) * 336.221.4
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=31163
    Document kindDiploma theses
    Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
    S-DIP 7464212127322sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1