Number of the records: 1  

Analýza předreformního a poreformního stavu daňové soustavy České republiky

 1. Title statementAnalýza předreformního a poreformního stavu daňové soustavy České republiky [rukopis] = Analysis of pre- and post-reform situation of Czech Republic's tax system / Michaela Bošanská
  Personal name Bošanská, Michaela, (dissertant)
  Issue data2008
  Phys.des.78 l., 13 l. příl. : il., tabulky
  NoteLic. smlouva
  AbstractDiplomová práce na téma Analýza předreformního a poreformního stavu daňové soustavy České republiky se zabývá předreformní a poreformní daňovou soustavou. Objasňuje změny u jednotlivých daní a jejich vliv na míru neutrality a fiskální efektivity. Cílem diplomové práce je z hlediska funkční analýzy zjistit míru neutrality a fiskální efektivity českého daňového systému. Na základě provedených analýz jednotlivých daní dospěla diplomová práce k potřebnému cíli. Výsledkem je zjištění míry neutrality a fiskální efektivity. Neutralita celé daňové soustavy po daňové reformě vzrostla, zvláště pak změnou koncepce daně z příjmu fyzických osob, snížením sazby daně u právnických osob, rozšířením daňových základů u obou daní. Krokem k neutralitě je i přiblížení sazeb u DPH a zavedení ekologických daní. Daňová soustava se stala více efektivní. Všechny změny přispěly k nižšímu nadměrnému daňovému břemenu a tím k vyšší efektivitě.
  This thesis on the topic of analysis of pre-reform and post-reform situation of Czech Republic's tax system is concerned with the pre- and post-reform situation of the tax system. It brings out changes in individual taxes and their influence on the degree of neutrality and fiscal efficiency. The aim of this thesis is, from the functional analysis point of view, to estimate the degree of neutrality and fiscal efficiency of the Czech tax system. Based on the analysis of individual taxes the thesis came to the required point. The result shall be the estimation of degree of neutrality and fiscal efficiency. The neutrality of the whole tax system increased after the reform was performed, especially with the conceptual change of physical person income tax and depression of legal person taxes, while the tax base in both taxes extended. Even the rates approximation of value added tax and implementation of ecological tax are considered to be a step towards neutrality. The tax system becomes even more efficient. Almost all changes contributed to a lower excessive tax burden and therefore to a higher efficiency.
  Another responsib. Ježek, Petr, Ing., PhD. (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomie (degree grantor)
  Subj. Headings daňové systémy - Česko * ekonomické reformy - Česko * daňová politika - Česko
  Subj. Headings tax * reform * tax system
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect336.1/.5 - Veřejné finance
  UDC336.22 * 338.24.021.8 * (437.3)
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=30674
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  S-DIP 7694212127344sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1