Number of the records: 1  

Vliv důlní činnosti na hydrologii oblasti Severočeské hnědouhelné pánve

 1. Title statementVliv důlní činnosti na hydrologii oblasti Severočeské hnědouhelné pánve [rukopis] / Jana Meskařová
  Personal name Meskařová, Jana, (dissertant)
  Issue data2007
  Phys.des.49, 23 l., [1] l. vol. m. příl. : il. ; 30 cm
  AbstractBakalářská práce obsahuje souhrnný, komplexní přehled všech informací týkajících se vodohospodářské situace v Severočeské hnědouhelné pánvi. Po úvodním popisu daného území jsem zvolila chronologický postup řazení od doby před započetím těžby, přes období jejího největšího rozmachu, až po revitalizační postupy poměrně daleké budoucnosti. Zaměřila jsem se zejména na vodohospodářská opatření, která vznikla, případně zanikla v důsledku těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi.
  This thesis contains comprehensive overview of water issue in Northern-bohemian brown-coal basin area. The first part describes given area. Then I choosed chronological order that starts with time before minig. Mining expansion time and future revitalisation continues. The work focusses on water management measures that originated or stoped as a consequence of mining activities.
  Another responsib. Říhová Ambrožová, Jana, 1972- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra přírodních věd (degree grantor)
  Subj. Headings těžba uhlí - environmentální aspekty * revitalizace krajiny * rekultivace * vodní hospodářství
  Subj. Headings Severočeský hnědouhelný revír (Česko) * Most (Česko : oblast)
  Subj. Headings protipovodňová ochrana * nádrže * brown coal mining * stream modification * riverbed removal * flood control * reservoirs * water supply * mine holes * recultivation
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect502 - Životní prostředí a jeho ochrana
  UDC351.778.3 * 626/628 * 502.174 * 631.618 * 502.5:502.174 * (437.315) * (437.31-17) * 622.33
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  Z-DP 10884201931483sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1