Number of the records: 1  

Pečovatelská služba v systému sociálních služeb pro staré občany v Ústí nad Labem

 1. Title statementPečovatelská služba v systému sociálních služeb pro staré občany v Ústí nad Labem [rukopis] / Naděžda Urbíková
  Personal name Urbíková, Naděžda, (dissertant)
  Issue data2007
  Phys.des.50 l. : tabulky
  NoteLic. smlouva.
  AbstractPečovatelská služba hraje nezastupitelnou roli v péči o staré občany. Pomáhá zajišťovat širokou škálu každodenních činností, týkajících se seniorů a kvality jejich života.V dnešní době, kdy se věk obyvatelstva v naší republice prodlužuje, je snaha o co nejdelší setrvání seniorů v domácím prostředí. To samo o sobě přináší komplikace, jak samotným seniorům, tak rodinným příslušníkům. Proto do procesu vstupuje pečovatelská služba, která pomáhá při zajišťování péče o seniory. Tato práce popisuje pečovatelskou službu v Ústí nad Labem.
  Domiciliary Services plays very important role in care of the old people. It helps them to provide every-day activities, concerning the seniors and also the quality of theirs lifes. In this time, when the period of life is prolonging, the seniors want to stay longer in home care. This brings the complication to the seniors themselves but also to the family members. That ´s why the Domiciliary Service enters into the process and provide the care of seniors. This bachalor thesis describes the Domiciliary Service and in Ústí nad Labem
  Another responsib. Mužíková, Jaroslava, 1951- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra sociální práce (degree grantor)
  Subj. Headings senioři * sociální služby
  Subj. Headings Terénní práce * domácí péče * starší lidé * demografický proces * sociální * poradenství * pečovatelka * * Fieldwork * home care * ancientry * demographic process * social * consultancy * home nurse
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  UDC316.34 * 364-7 * 364-78
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  S-BP 34184212125323sklad CIn-Library Use Only