Number of the records: 1  

Malba ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy

  1. JAKUBCOVÁ, Gabriela (dis). Malba ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy [rukopis]. 2021. 106 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 0. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00183907>

Number of the records: 1