Number of the records: 1  

Uplatňování výchovného systému v zájmových útvarech domu pionýrů a mládeže

  1. NOSKOVÁ, Marcela (dis). Uplatňování výchovného systému v zájmových útvarech domu pionýrů a mládeže [rukopis]. 1976. 48 l. Diplomová práce – Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, 1976.

Number of the records: 1