Number of the records: 1  

Jedinec - mladá žena - a socialistická společnost v díle Christy Wolfové (Moskevská novela, Rozdělené nebe, Úvaha o Christě T.)

  1. VLČKOVÁ, Dana (dis). Jedinec - mladá žena - a socialistická společnost v díle Christy Wolfové (Moskevská novela, Rozdělené nebe, Úvaha o Christě T.) [rukopis]. 1976. 59 l. Diplomová práce – Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, 1976.

Number of the records: 1