Number of the records: 1  

Knižničný zborník 1971

  1. Knižničný zborník 1971. Martin : Matica slovenská, 1971. 302 stran, 8 stran nečíslované obrazové přílohy.

Number of the records: 1