Number of the records: 1  

Územní studie krajiny na okrese Děčín

  1. SYNKOVÁ, Marcela (dis). Územní studie krajiny na okrese Děčín [rukopis]. 2020. 99. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra přírodovědných aspektů životního prostředí, 2020. Available on Internet: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00183192>

Number of the records: 1