Number of the records: 1  

Praktický judaismus

  1. LAU, Jisra'el Me'ir. Praktický judaismus. 1. vyd. Praha : P3K, 2012. 1 online zdroj (363 stran, 24 stran nečíslovaných obrazových příloh). Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2238165> ISBN 9788087343128.

Number of the records: 1