Number of the records: 1  

Matematická slovní úloha

  1. VONDROVÁ, Naďa. Matematická slovní úloha : mezi matematikou, jazykem a psychologií. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 418 stran. ISBN 978-80-246-4516-2.

Number of the records: 1