Number of the records: 1  

Slovník filosofických pojmů současnosti

  1. OLŠOVSKÝ, Jiří. Slovník filosofických pojmů současnosti. 4., rozšířené a přepracované vydání. V Praze : Vyšehrad, 2018. 549 stran. ISBN 978-80-7601-001-7.

Number of the records: 1