Number of the records: 1  

Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami

  1. HOBLÍK, Jiří. Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami : náboženskofilosofické konfrontace. II. Vydání první. Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2017. 679 stran. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia philosophica ; svazek 14. ISBN 978-80-7561-054-6.

Number of the records: 1