Number of the records: 1  

Grey gold: at my fingertips

  1. FREMLOVÁ, Vendula et al. Grey gold: at my fingertips. Vydání první. Schwerin : Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin ; Brno : Dům umění města Brna, příspěvková organizace ; Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, [2018]©2018. 142 stran. ISBN 978-80-7561-151-2.