Number of the records: 1  

Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2004

  1. Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2004. Vyd. 1. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2004. 79 s. ISBN 80-85118-91-2.

Number of the records: 1