Number of the records: 1  

Uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání ve sféře práce

  1. VOJTĚCH, Jiří. Uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání ve sféře práce : analýza na základě výběrového šetření pracovních sil ČSÚ. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, c1998. 28 s. Odborné vzdělávání - analýzy a informace.

Number of the records: 1