Number of the records: 1  

Severočeský hnědouhelný revír včera a dnes

  1. Severočeský hnědouhelný revír včera a dnes : 1. sborník příspěvků k dějinám dolování a dělnického hnutí v severozáp. Čechách. 1. vyd. Praha : Práce, 1969. 210, [2] s.

Number of the records: 1