Number of the records: 1  

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění - I. etapa

  1. ÚLOVCOVÁ, Helena - VOJTĚCH, Jiří - TRHLÍKOVÁ, Jana. Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění - I. etapa : šetření názorů budoucích absolventů VOŠ. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2005. 74 s. Vzdělávání - informace - poradenství (Národní ústav odborného vzdělávání).

Number of the records: 1