Number of the records: 1  

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním

  1. FESTOVÁ, Jeny - VOJTĚCH, Jiří. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním. Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2002. 54 s. Analýzy a informace (Národní ústav odborného vzdělávání). ISBN 80-85118-73-4.

Number of the records: 1