Number of the records: 1  

Matematika pro 3. ročník základní školy

  1. BÁLINT, Ľudovít. Matematika pro 3. ročník základní školy : pracovní sešit. I. 3. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 80 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-04-24753-9.

Number of the records: 1