Number of the records: 1  

Matematika pro 3. ročník základní školy

  1. JANKŮ, Marie et al. Matematika pro 3. ročník základní školy : pracovní sešit. 2. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 80 s. Učebnice pro základní školy.

Number of the records: 1