Number of the records: 1  

Kdo žije v pohraničí

  1. KASTNER, Quido Karel Bor. et al. Kdo žije v pohraničí : česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace. [Praha] : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 129 s. ISBN 80-85950-18-9.

Number of the records: 1