Number of the records: 1  

Inspirační zdroje v oblasti Umění a kultura

  1. DYTRTOVÁ, Kateřina. Inspirační zdroje v oblasti Umění a kultura. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L., 2007. 113 s. +. Skripta. ISBN 978-80-7044-856-4.

Number of the records: 1