Number of the records: 1  

České dějiny I

  1. BENEŠ, Zdeněk - PETRÁŇ, Josef. České dějiny I. 1. vyd. Praha : Práce, 1997. 239 s. Učebnice pro střední školy. Available on Internet: <http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:b1dcb880-f927-11e3-812a-005056827e52> ISBN 80-208-0437-4.

Number of the records: 1