Number of the records: 1  

Cesty k tvořivé škole

  1. Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Cesty k tvořivé škole : sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, 13.-14. listopadu 1996. 1. vyd. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1998. 596 s. Sborník prací Pedagog. fakulty Masarykovy univerzity; Sv. 140. ISBN 80-210-1938-7.