Number of the records: 1  

36. konference BIE [Bureau International de l'Éducation] v Ženevě 1977

  1. 36. konference BIE [Bureau International de l'Éducation] v Ženevě 1977 : Výběr z materiálů. Praha : Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR, 1978. 101 s. Informace Ústavu školských informací při min. školství ČSR v Praze.